PL UK

aktualnościline

news 17.11.2014 r.
O konferencji

W dniu 6 listopada w Hotelu Wrocław odbyła się konferencja promująco - upowszechniająca projekt. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Poniżej kilka zdjęć z konferencji. Cała galeria dostępna w tym miejscu (kliknij).news 21.10.2014 r.
Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Wszystkich interesantów zapraszamy od godz. 8:00 w dniu 13.11.2014 r.news 15.10.2014 r.
Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Skuteczna aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Spróbujmy to zrobić razem!", która odbędzie się dnia 6 listopada 2014 r., w godzinach 10:00 - 14:00 (rejestracja uczestników od 09:30) w Hotelu Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław.

Pierwszy panel konferencji poświęcony będzie analizie sytuacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz prezentacji wyników projektów "Enable-Workable" oraz "Spróbujmy się zrozumieć".

W drugiej części konferencji będą Państwo mogli wziąć udziału w jednym z trzech warsztatów:

Warsztat 1: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na Malcie - dobre praktyki - warsztat prowadzony przez przedstawicieli organizacji Inspire z Malty (Partnera projektu "Enable-Workable") - tłumaczenie na język polski

Warsztat 2: Droga do zatrudnienia, czyli jak skutecznie poszukiwać pracy - warsztat prowadzony przez Animatorów Pracy Osób Głuchych

Warsztat 3: Niepełnosprawności, o których mało wiemy - warsztat dla pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy dotyczący zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnością mentalną oraz z osobami Głuchymi

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 30 października 2014 r. pod nr telefonu 71 343 77 74 lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.news 11.07.2014 r.
Otwarcie Centrum Edukacyjnego w Fundacji Inspire

Fundacja Inspire otworzyła Centrum Edukacyjne wspierające osoby z różnymi trudnościami w uczeniu się, zarówno tych z niepełnosprawnościami jak i bez. Centrum Edukacyjne sfinansowane zostało przez fundację Dzieci w Potrzebie.

Trudności w uczeniu się wpływają w znacznym stopniu na sposób w jaki dana osoba przyjmuje i przetwarza otrzymywane informacje. Może także wpływać na sposób w jaki dana osoba się komunikuje. Trudności w uczeniu się nie koniecznie muszą wynikać z posiadania niepełnosprawności, bez udzielenia odpowiedniego wsparcia we wczesnym okresie, dziecko nie przejdzie pomyślnie kluczowych etapów procesu edukacji i może napotkać liczne trudności w przyszłości.

Centrum Edukacyjne Inspire będzie skupiało się całkowicie na wspieraniu dzieci i młodzieży w radzeniu sobie i pokonywaniu różnych trudności z uczeniem się, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na umiejętności czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dyskalkulia).

Centrum zapewni swoim uczniom odpowiednie wsparcie I będzie wspierała ich w drodze indywidualnych i multisensorycznych działań. Będą one prowadzone w formie różnych sesji grupowych i indywidualnych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Zajęcia odbywały się będą w domu lub w Centrum Edukacyjnym Inspire.

W Centrum Edukacyjnym organizowane będą także warsztaty i seminaria podnoszące kompetencje rodziców i nauczycieli, aby mogli udzielać lepszego wsparcia dzieciom napotykającym trudności w uczeniu się.news 04.06.2014 r.
Zatrudnienie i środowisko

W ostatnich dniach Fundacja Inspire podjęła współpracę z Empower Coop Ltd., dzięki czemu udało się stworzyć cztery nowe miejsca pracy dla podopiecznych fundacji - osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły szkolenie przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu związanego z recyclingiem oraz sklepu charytatywnego prowadzonego przez Inspire, ludzie mogli oddać niepotrzebne im już ubrania. Ta odzież była następnie sprzedana agencji pośredniczącej, a następnie przekazana do Empower Coop. Pracownicy Empower Coop sortują odzież dobrą od zniszczonej i pakują do toreb. Tak spakowana odzież, jest rozsyłana do różnych miejsc w Europie i poza nią i sprzedawana w sklepach z odzieżą używaną. Zewnętrzny podmiot płaci za tak wykonaną pracę Empower, co pozwala pokryć koszty wynagrodzeń i ewentualnie innych związanych z wykonaniem zlecenia.

Ta szansa umożliwiła na zapewnienie pracy dla czterech osób z niepełnosprawnościami i jednocześnie stanowi działania mające pozytywny wpływ na środowisko.news 20.05.2014 r.
El Camino de Santiago na pomoc Inspire

El Camino de Santiago (znane także jako Ścieżka św. Jakuba) jest trasą pielgrzymkową prowadzącą do świątyni Apostoła Jakuba - Katedry Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Grupa 24 osób połączyła swoje siły i zdecydowała podjąć pielgrzymkę o długości 112 km mającej na celu pomoc Fundacji Inspire w zebraniu kwoty ok. 650 EURO. Kwota ta niezbędna była fundacji na pomoc ochotnikom w realizacji ich marzenia. Poza zgromadzeniem samej kwoty, niezwykle istotne było także zebranie osób z różnymi niepełnosprawnościami w zespół realizujący wspólny cel.

W skład zespołu weszły osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Jednym z uczestników był Jean Paul (na zdj.) - 24 letni mężczyzna z Zespołem Downa, któremu udało się zrealizować podjęte wyzwanie z innymi rówieśnikami.

Fundacja Inspire jest dumna z tego, że postrzega ludzi ponad ich (nie)pełnosprawnościami i umożliwia im dążenie do wymarzonych celów - niezależnie od tego jak ambitne by były.news 29.04.2014 r.
Kwiecień był miesiącem podnoszenia świadomości nt. autyzmu

Fundacja zorganizowała kampanię Internetową zatytułowaną #bakeitblue, która była promowana w różnych mediach. Celem kampanii było namawianie ludzi do tworzenia wypieków związanych z kolorem niebieskim (niebieski jest symbolem perspektywy osoby cierpiącej na autyzm).

Fundacja Inspire prowadzi program dla osób cierpiących na autyzm (ASD - Autistic Spectrum Disorder), w ramach którego oferuje zajęcia indywidualne i grupowe promujące wartość różnorodności i włączenia społecznego.

Trwa także Światowa Kampania Podnoszenia Świadomości nt. Autyzmu, w której kolejny rok uczestniczy także Malta. Budynek Kancelarii Premiera, tak jak 7000 innych obiektów na świecie uczestniczył w szóstej edycji kampanii "Podświetl na Niebiesko" prowadzonej przez organizację Autism Speaks.news 31.03.2014 r.
Podsumowanie marca

W tym miesiącu Fundacja Inspire zorganizowała szereg działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zespołu Downa. Powodem podjęcia tych działań było ogłoszenie marca Miesiącem Świadomości nt. Zespołu Downa. W czasie trwania tygodnia świadomości zorganizowana została wystawa zdjęć wykonanych przez osoby cierpiące na zespół Downa. Tematem fotografii był zdrowy tryb życia i wszystkie prezentowane zdjęcia dotyczyły właśnie tego.

W dniu 19 marca odbył się marsz promujący zdrowy i aktywny tryb życia. Marsz zorganizowano poza miastem we współpracy z lokalnymi klubami fitness, które korzystając z tej okazji przeprowadziły szereg zajęć i warsztatów pozwalających poszerzać wiedzę i podnosić świadomość nt. wartości prowadzenia zdrowego trybu życia.

21 marca miał miejsce Dzień Różnych Skarpet, w którym uczestniczyła także Fundacja Inspire. Kampania ta polega na namawianiu społeczności oraz uczniów aby tego dnia założyli dwie różne skarpetki i w ten symboliczny sposób promowali różnorodność. Cały tydzień pełen był wydarzeń i umożliwił podnoszenie świadomości na temat zespołu Downa oraz potencjału drzemiącego w osobach cierpiących z jego powodu.news 26.03.2014 r.
Zaproszenie na szkolenia

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Instytucji Rynku Pracy do udziału w szkoleniach przygotowanych i prowadzonych przez Zespół Multiplikatorów projektu Enable-Workable.

Szkolenie 1: "Metody aktywizacji i organizacji pracy osób niepełnosprawnych"

Czas trwania: 32h (4dni x 8h)

Miejsce szkolenia: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych (do wyboru)

Najbliższa edycja szkolenia zostanie zrealizowana w dniach 7, 8, 15, 16 maja, we Wrocławiu, przy ul. Jęczmiennej 10/2.

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2: "Skuteczne formy współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym"

Czas trwania: 24h (3dni x 8h)

Miejsce szkolenia: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych (do wyboru)

Najbliższa edycja szkolenia zostanie zrealizowana w dniach 21, 22, 26 maja we Wrocławiu.

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy


news 26.03.2014 r.
Materiały z konferencji

W dniu 20 marca w Hotelu HP Park Plaza odbyła się konferencja pod tytułem "Innowacje we włączaniu osób niepełnosprawnych na rynek pracy"

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas konferencji:

Prezentacja 1: Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce (dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Dobre Kadry Sp. z o.o.)

Prezentacja 2: Włączanie osób niesłyszących na rynek pracy w ramach projektu "Spróbujmy się zrozumieć" (dr inż. Urszula Załuska, Dobre Kadry Sp. z o.o.)

Prezentacja 3: Aktywizacja osób niepełnosprawnych czyli jak przezwyciężyć wielki niedobór talentów. Świat pracy dziś i jutro. (Łukasz Kubiak, Manpower)

Prezentacja 4: Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - podsumowanie wizyty studyjnej na Malcie (Alina Butkiewicz, członek zespołu Multiplikatorów projektu Enable-Workable)

Prezentacja 5: Program szkolenia "Metody aktywizacji i organizacji pracy osób niepełnosprawnych" dla Instytucji Rynku Pracy (Zespół Multiplikatorów projektu Enable-Workable)

Prezentacja 6: Program szkolenia "Skuteczne formy współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym" dla Instytucji Rynku Pracy (Zespół Multiplikatorów projektu Enable-Workable)

Zapraszamy również do oglądnięcia galerii zdjęć z konferencji: