PL UK

lider projektuline

Lider - Dobre Kadry Sp. z o.o.

dk

Dobre Kadry. Centrum badawczo - szkoleniowe Sp. z o.o. jest instytucją zorientowaną na realizację projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych. Powstała w 2006 roku i od początku działalności głównym celem naszej firmy jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz europejskich programów edukacyjnych. Priorytetem naszej działalności jest rozwój potencjału Dolnego Śląska i jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami miękkimi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzimy również działania w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme).

Do głównych obszarów działalności firmy należy zaliczyć organizację i prowadzenie szkoleń dla "trudnych" grup docelowych - osób starszych, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach (projekty: "Kwalifikacje warto podnosić w każdym wieku. Pakiet szkoleń dla osób po czterdziestce", "Pakiet szkoleń dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym", "Silver team czyli potęga doświadczenia", "Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku", "Spróbujmy się zrozumieć"). Prowadzimy także analizy rynku pracy w kontekście możliwości skutecznego funkcjonowania na nim wskazanych grup.