PL UK

partner projektuline

Partner - Inspire (The Eden and Razzett Foundation)

Fundacja Inspire powstała przez połączenie dwóch największych na Malcie organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych w rozwoju osobistym i zawodowym. Różnymi działaniami, realizowanymi w pięciu ośrodkach, Inspire dociera do ponad 1000 osób niepełnosprawnych na Malcie. Jako jedna z najaktywniejszych instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, Inspire zajmuje się doradzaniem władzom kraju, wspieraniem współpracujących z nią firm, a przede wszystkim budowaniem świata gotowego na pełne włączenie osób niepełnosprawnych w swoje funkcjonowanie.

Inspire jest głównym podmiotem świadczącym usługi w zakresie wspierania i integracji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Program Szkolenia Dorosłych realizowany przez INSPIRE obejmuje osoby niepełnosprawne od 16 roku życia. W zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osób obejmowanych wsparciem, program oferuje różne formy wsparcia i stale się rozwija.

W ramach organizacji działają dwa wydziały: szkoleń oraz zatrudnienia. Wsparciem działu zatrudnienia obejmowane są osoby, które ukończą program szkoleniowy. Działania realizowane w ramach wydziału zatrudnienia:

  • przygotowanie miejsca pracy,
  • podnoszenie świadomości nt. niepełnosprawności,
  • coaching zawodowy,
  • wsparcie po podjęciu zatrudnienia,
  • zatrudnienie wspomagane oraz przedsiębiorczość społeczna,
  • warsztaty podnoszące określone kompetencje zawodowe,
  • sklep charytatywny.

www.inspire.org.mt