PL UK

działanialine

Realizacja celu będzie możliwa dzięki zrealizowaniu następujących działań:

  1. Przygotowanie do transferu rozwiązań maltańskich, czyli adaptacja rozwiązań wypracowanych na Malcie w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych
    (01.2013-01.2014);

  2. Szkolenia dla przedstawicieli służb zatrudnienia i integracji społecznej z zakresu elastycznych form zatrudnienia i organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich na Dolnym Śląsku
    (02-08.2014);

  3. Promocja rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czyli upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich na Dolnym Śląsku (01-11.2014).