PL UK

rezultatyline

Projekt ENABLE-WORKABLE zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. Raport nt. elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich przygotowany przez ekspertów z Malty;

  2. Przeszkolenie 8 multiplikatorów z zakresu elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich przeprowadzone przez ekspertów z Malty;

  3. Wizyta studyjna 8 multiplikatorów na Malcie w celu poznania i analizy dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych stosowanych na Malcie;

  4. Publikacja w zakresie skutecznych form aktywizacji osób niepełnosprawnych w warunkach polskich;

  5. Przeprowadzenie szkoleń dla 64 osób, z zakresu elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich przez multiplikatorów;

  6. 2 konferencje promocyjno-upowszechniające;

  7. 4 biuletyny informacyjne: