PL UK

aktualnościline

news 12.02.2014 r.
Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pt. "Innowacje we włączaniu osób niepełnosprawnych na rynek pracy".

Pierwszy panel konferencji poświęcony będzie analizie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prezentacji dotychczasowych wyników innowacyjnych projektów "Enable-Workable" oraz "Spróbujmy się zrozumieć".

W drugiej części konferencji będą Państwo mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów:

Warsztat 1: Jak przygotować organizację do przyjęcia niesłyszącego pracownika?

Warsztat 2: Jak szukać pracy? - warsztat prowadzony przez Animatorów Pracy Osób Głuchych

Warsztat 3: Dyskusja panelowa nt.: Możliwości wdrożenia zindywidualizowanych form wsparcia oraz elastycznych form zatrudnienia w Polsce

Konferencja odbędzie się dnia 20 marca 2014 r., w godzinach 09:30 - 14:00 (rejestracja uczestników od godz. 9:00) w Hotelu HP Park Plaza, ul. Drobnera 11-13, Wrocław.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 17 marca 2014 r. pod nr telefonu 71 343 77 74 lub 604 919 826 (sms) lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


news 07.01.2014 r.
Warsztaty numeryczne Numicon

Numicon to warsztaty angażujące kilka zmysłów i służące nauczaniu matematyki przy pomocy specjalnych kształtów oraz szeregów liczb podczas specjalnych zajęć dydaktycznych. Dzieci rozwijają swoje umiejętności numeryczne łącząc i porównując kształty w trakcie szeregu ćwiczeń ułatwiających im zrozumienie liczb i zachodzących między nimi relacji. Fundacja Inspire zaprasza do udziału w zajęciach Numicon nauczycieli, nauczycieli wspomagających, rodziców oraz inne osoby zainteresowane zastosowaniem tego narzędzia w pracy ze swoimi dziećmi czy podopiecznymi.


news 20.12.2013 r.
Spotkanie Multiplikatorów

Multiplikatorzy spotkali się w celu uzgodnień dotyczących ostatecznej wersji publikacji w zakresie skutecznych form aktywizacji osób niepełnosprawnych w warunkach polskich. Rozpoczynamy prace związane z graficznym opracowaniem publikacji.


news 04.12.2013 r.
Biegnij z Prezydentem 2013

Ponad 14,500 osób zgłosiło chęć udziału w dorocznym "Biegu z Prezydentem". Wpisowe wynosiło 10 euro, dzięki temu wydarzenie to stało się największą akcją charytatywną na Malcie. Biegacze biegli razem z Prezydentem Malty George Abelą, Premierem oraz Ministrami. Na czele osób maszeruj?cych wzdłuż wyznaczonej trasy stała pierwsza dama. Obywatele całego kraju zjechali do stolicy aby wspólnie biegać lub maszerować ulicami stolicy i zbierać środki przekazane później na potrzeby lokalnych organizacji charytatywnych oraz osób w potrzebie.


news 30.11.2013 r.
Wstępna wersja publikacji gotowa

Gotowa jest wstępna wersja zawartości publikacji w zakresie skutecznych form aktywizacji osób niepełnosprawnych w warunkach polskich.


news 19.11.2013 r.
Herbatka w Oberży De Castille

Wraz ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności, Inspire przy wsparciu żony Premiera Malty, Pani Michelle Muscat, przygotowuje się do organizacji akcji charytatywnej. Możliwość wykupienia miejsca na "Herbatce" z udziałem żony Premiera ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy na tematy związane z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania wspierają Fundację Inspire w promowaniu zrozumienia dla niepełnosprawności, wspierania poszanowania prawa i godności osobistej oraz dobrego życia dla osób z niepełnosprawnościami.


news 15.11.2013 r.
Prace nad publikacją

Multiplikatorzy rozpoczęli prace nad opracowaniem publikacji w zakresie skutecznych form aktywizacji osób niepełnosprawnych w warunkach polskich.


news 30.10.2013 r.
Turniej piłkarski Fundacji Inspire

Inspire realizuje swoje działania w taki sposób aby zmieniać model wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnościami na taki, który będzie uwzględniał poszanowanie ich praw i będzie zgodny z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która nakazuje równość praw dla wszystkich ludzi. Pracownicy firm finansowych, architektonicznych czy prawniczych wzięli udział w turnieju piłkarskim razem z pracownikami Fundacji Inspire oraz uczestnikami Programu Szkolenia Zawodowego dla Dorosłych. Turniej umożliwił zebranie niemal 3000 euro i co najważniejsze był wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich uczestników!news 26.10.2013 r.
Powrót z Malty

Grupa polskich Multiplikatorów wróciła z Malty. Zespół jest pełen wrażeń i pomysłów na to jak poprawić warunki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce korzystając z dobrych praktyk naszych Partnerów. Wkrótce podzielimy się zdobytymi doświadczeniami z Państwem!

Poniżej kilka zdjęć z wyjazdu:


news 19.10.2013 r.
Wizyta na Malcie

Multiplikatorzy wyruszyli na wizytę studyjną na Maltę aby na własne oczy przekonać się jak w tym kraju działają organizacje i instytucje działające w obszarze aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.