PL UK

aktualnościline

news 10.10.2013 r.
Raport ekspertów z Malty

Eksperci z Malty skończyli pisanie raportu na temat nt. elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich na Malcie.


news 07.10.2013 r.
Przygotowania do wizyty na Malcie

Eksperci z Fundacji Inspire prowadzą ostatnie prace związane z przygotowaniem programu wizyty delegacji z Polski, która rozpocznie się już za 2 tygodnie!


news 30.09.2013 r.
Warsztaty dla Multiplikatorów

W dniach 19 - 23 września odbyły się warsztaty dla Multipliktorów poświęcone tematyce dobrych europejskich praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztaty poprowadziły przedstawicielki Partnera Projektu (Fundacja Inspire) - Panie Arianne Attard i Elaine Muscat. Dzięki doskonałemu przygotowaniu obu Pań uczestnicy warsztatów poznali bardzo wiele rozwiązań i praktyk stosowanych na Malcie a dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


news 10.09.2013 r.
Zakres szkolenia określony

Wspólnie z Partnerem doprecyzowany został zakres merytoryczny szkolenia, w którym wezmą udział Multiplikatorzy w dniach 19-23 września 2013. Trwają ostatnie przygotowania organizacyjne do pierwszego spotkania z Partnerem projektu.


news 30.08.2013 r.
Multiplikatorzy wybrani

Znana jest lista Multiplikatorów, którzy wezmą udział w realizacji projektu. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową i integracją społeczną osób z różnymi niepełnosprawnościami w województwie dolnośląskim.


news 13.08.2013 r.
Rekrutacja Multiplikatorów

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w charakterze Multiplikatora zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniać kandydaci na Multiplikatorów, terminów i etapów rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie Rekrutacji. Serdecznie zapraszamy.

Regulamin rekrutacji
Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

  1. Deklaracja zgłoszeniowa - Multiplikator
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Wzór umowy z multiplikatorem

line

news 29.07.2013 r.
Przygotowywanie zakresu raportu

Eksperci z Malty rozpoczęli przygotowywanie zakresu, jaki zostanie objęty raportem nt. elastycznych form zatrudnienia i metod organizowania pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych metod współpracy na rzecz zasobów ludzkich.


news 22.07.2013 r.
Prace nad tematami szkoleń

Rozpoczęto prace nad określeniem szczegółowych tematów szkoleń dla polskich multiplikatorów.

line

news 15.07.2013 r.
Daty szkolenia dla multiplikatorów

Daty szkolenia dla multiplikatorów zostały określone na 19-23 września 2013 r.


news 08.07.2013 r.
Przygotowania Partnerów

Rozpoczęte zostały przygotowania Partnerów do realizacji szkolenia, które ma odbyć się we Wrocławiu.

news 01.07.2013 r.
Start projektu

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja projektu!